Privacy PolicyCashly verwerkt persoonsgegevens. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website bezoekt (hierna Bezoeker), een betaling doet aan een bedrijf dat bij Cashly is aangesloten en waarvoor Cashly de betalingen verwerkt (hierna te noemen Eindgebruiker). Cashly wil u als Bezoeker of Eindgebruiker duidelijk en transparant informeren. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met het verwerken van persoonsgegevens. Heeft u vragen over dit privacy statement neemt u dan contact op met Support@Cashly.nl.

Van wie verwerkt Cashly persoonsgegevens en welke?

Cashly verzamelt de volgende persoonsgegevens van Eindgebruikers:

 • Uw voor- & achternaam;
 • Uw geboortedatum
 • Uw emailadres
 • Uw mobiel telefoonnummer

Indien u meer dan €2.500,- aan cumulatieve transacties wilt doen binnen 12 maanden na uw eerste transactie zal Cashly u vragen additionele persoonsgegevens aan te leveren. Cashly zal dan ook de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Uw identificatie documentnummer
 • Uw land van verblijf
 • Uw nationaliteit

Indien u een retour heeft aangevraagd voor een aankoop via de Cashly dienstverlening zal Cashly u vragen additionele persoonsgegevens aan te leveren. Cashly zal dan ook de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Uw IBAN (rekeningnummer)

Waarom verwerkt Cashly persoonsgegevens?

Cashly verwerkt persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de dienstverlening van Cashly. De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt door Cashly:

 • Voor het aangaan van de klantrelatie;

Als u klant bij Cashly wilt worden, hebben wij persoonsgegevens nodig van de wettelijk vertegenwoordiger (Eindgebruiker). Deze gegevens gebruiken wij om onderzoek te doen of u klant kunt worden van Cashly. Hiervoor kunnen we ook gegevens gebruiken die we van derden krijgen. Het verzamelen van deze gegevens heeft tevens een wettelijke grondslag conform de Wet Financieel Toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en financiering van Terrorisme (Wwft).

 • Om de relatie met u te onderhouden;

Op het moment dat u klant bent geworden van Cashly gebruiken wij uw gegevens om contact met u te kunnen opnemen. Bijvoorbeeld indien een transactie niet goed is uitgevoerd of indien wij uw geld willen terugstorten.

 • Om uw en onze belangen te beschermen; 

Om zorg te dragen voor een stabiel en integer financieel stelsel, doen wij onderzoek. Dit om bijvoorbeeld fraude tegen te gaan en/of te onderzoeken. Hiervoor zullen we eventueel uw persoonsgegevens gebruiken.

 • Om wettelijke verplichtingen na te komen;

Op grond van de Wwft is Cashly bijvoorbeeld verplicht om te onderzoeken als er een ongebruikelijke transactie plaatsvindt op het platform van Cashly. Ook kan het voorkomen dat Cashly gevraagd wordt om gegevens over u aan een overheidsinstelling te verstrekken. Dit zijn bijvoorbeeld: De Nederlandsche Bank, Politie en de Belastingdienst.

 • Voor het verwerken van betalingen;

Indien Cashly betalingen verwerkt, sturen wij persoonsgegevens mee om ervoor te zorgen dat het bedrijf kan herleiden van wie de betaling komt.

Verwerkt Cashly ook bijzondere persoonsgegevens?

Cashly verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe beveiligt Cashly uw persoonsgegevens?

Naast de organisatorische maatregelen die Cashly heeft genomen om uw persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren, is uw dossier enkel toegankelijk voor medewerkers van Cashly die dat nodig hebben uit hoofde van de functie. Cashly heeft hiernaast verschillende technische maatregelen getroffen om uw gegevens veilig te bewaren.

Wat zijn uw rechten?

Als Bezoeker en Eindgebruiker heeft u het recht om de persoonsgegevens die Cashly van u verwerkt in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Cashly zal dit verzoek honoreren op het moment dat Cashly uw identiteit kan verifiëren en vast staat dat dit verzoek daadwerkelijk van u afkomstig is. Daarnaast kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen als dit strijd is met de wettelijke bepalingen waaraan Cashly zich moet houden zoals een bewaartermijn.

Uw verzoek kunt u richten aan support@cashly.nl.

Wilt u een klacht indienen?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat Cashly niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Ga dan altijd eerst naar de organisatie zelf. Daarnaast bent u vrij zelf contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.