Algemene Voorwaarden


Hieronder staan de algemene voorwaarden van Cashly en Intersolve EGI


Cashly

Deze algemene voorwaarden zijn op 7 mei 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de activering van) uw account voor en uw gebruik van het Cashly Rekening Betaal Platform en de diensten van Cashly. Aangezien het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek hierop niet van toepassing is, adviseren wij u deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te lezen voordat u uw account voor het Platform en de diensten van Cashly activeert en daarvan vervolgens gebruik maakt. Indien u niet met deze Algemene Voorwaarden akkoord wenst te gaan, kunt u geen gebruik maken van het Cashly Platform en de diensten van Cashly. Door uw account voor het Cashly Platform en de diensten van Cashly te activeren, bevestigt u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, te begrijpen en toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 1: Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Betaalpartners: Webshops en andere bedrijven die de mogelijkheid bieden met Cashly te betalen;

Betaalpunt: Een aangesloten winkel of servicepunt die betalingen met Cashly in ontvangst neemt;

Betaalgegevens: De gegevens die u moet invoeren om te zorgen dat de Transactie kan worden verwerkt;

Billers: Nederlandse bedrijven die facturen sturen naar hun klanten voor bij hen afgenomen producten en diensten met uitzondering van de Betaalpartners;

Cashly: Innovative Payment Solutions B.V.;

Cashly Apps: De mobiele applicaties die t.z.t. door Cashly ter beschikking worden gesteld;

Cashly Betalen: De mogelijkheid om met Cashly een Betaalpartner of Biller te betalen;

Cashly Website: De website Cashly.nl;

Cashly Rekening Betaal Platform: De applicatie binnen de Cashly website die u in staat stelt rekeningen van Billers te betalen via Cashly;

E-Wallet: De bij Intersolve EGI aangehouden elektronische portemonnee waar elektronisch geld in wordt opgeslagen;

Escrow E-Wallet: De e-wallet van Intersolve EGI, waar uw Tegoeden tijdelijk naar toe worden geboekt, totdat de Transactie naar de Biller wordt geacht succesvol te zijn gerealiseerd;

Factuurbedrag: Het bedrag dat een Betaalpartner of Biller van u te goed heeft;

Intersolve EGI: Intersolve EGI B.V., gevestigd aan het Fonteinkruid 4, 3931 WX Woudenberg en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 32159718 is een Elektronischgeldinstelling (in de zin van art. 1:1 Wet op het financieel toezicht) die elektronisch geld en e-wallets uitgeeft en de onderliggende betalingen gedaan met de e-wallets verwerkt. Intersolve EGI is als vergunninghoudende elektronischgeldinstelling geregistreerd in het register elektronischgeldinstellingen van De Nederlandsche Bank N.V.;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Cashly en u voor het gebruik van de Cashly Website, Cashly Apps en Cashly Rekening Betaal Platform;

Tegoed: het bedrag (in euro's) aan elektronisch geld dat beschikbaar is in uw E-Wallet.

Transactie: Een betaling via Cashly uitgevoerd;

U: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Voucher: Een betaalopdracht met streepjescode of QR-code die per email aan u wordt verstuurd of zichtbaar is in de Cashly App;

Voucherbedrag: Het bedrag dat op de Voucher staat, bestaande uit het Factuurbedrag plus de servicekosten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Door het aangaan van een Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 aanvaardt u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
 2. De Algemene Voorwaarden worden aan u via het Cashly Rekening Betaal Platform zodanig ter beschikking gesteld dat u deze kunt opslaan. De Algemene Voorwaarden staan tevens op de Cashly Website. Op uw verzoek stuurt Cashly een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos per e-mail of per post toe.
 3. Cashly heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cashly maakt een dergelijke wijziging ten minste 2 maanden voor de inwerkingtreding daarvan via de Cashly Website en/of per e-mail bekend. Indien u de wijziging(en) niet wenst te aanvaarden, kunt u voor inwerkingtreding van de wijziging(en) de Overeenkomst kosteloos beëindigen overeenkomstig artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden. Indien u geen bezwaar indient voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst niet beëindigd overeenkomstig artikel 18 wordt u geacht de wijziging(en) te hebben aanvaard.
 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Cashly en u zijn overeengekomen.
 5. De nietigheid van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden niet aan.

Artikel 3: Overeenkomst en diensten

 1. Cashly levert twee verschillende soorten diensten:


  1. u kunt met contant geld of een pinbetaling een factuur van een Betaalpartner bij een Betaalpunt voldoen nadat u bij een online aankoop heeft gekozen voor Cashly als betaalmethode (Cashly Betalen na online transactie, zie artikel 4); en
  2. u kunt met contant geld of een pinbetaling een factuur van een Biller bij een Betaalpunt voldoen nadat u hiervoor zelf een Voucher hebt gegenereerd (Cashly Betalen van Billers via Cashly Rekening Betaal Platform, zie artikel 5).
 2. Bij de eerste soort dienst handelen Cashly en Intersolve EGI in opdracht en namens de Betaalpartners. Wanneer u bij een Betaalpunt een Voucherbedrag voldoet, komt er een overeenkomst voor een eenmalige betaling met Cashly tot stand. Deze Algemene Voorwaarden zijn op die overeenkomst ook van toepassing, zoals vermeld op de Voucher.
 3. Voor het overige komt er tussen u en Cashly een overeenkomst voor onbepaalde tijd tot stand wanneer (i) u zich aanmeldt op de Cashly Website om gebruik te maken van het Cashly Rekening Betaal Platform, (ii) u deze Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd en (iii) Cashly de aanmelding via e-mail heeft bevestigd.
 4. Op de Overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 4: Cashly Betalen na online transactie

 1. Bij diverse Nederlandse webshops kunt u bij een online aankoop van producten en/of diensten bij het betalen kiezen voor Cashly als betaalmethode. Indien u voor Cashly kiest, kunt u het Factuurbedrag met contant geld of een pinbetaling voldoen bij een aangesloten Betaalpunt.
 2. Indien u voor Cashly kiest, wordt u doorgeleid naar de internetomgeving van Intersolve EGI. Intersolve EGI vraagt u vervolgens om een e-mailadres op te geven.
 3. Na opgave van uw e-mailadres ontvangt u een Voucher. Op de Voucher staat het Voucherbedrag vermeld.
 4. Als u naar een Betaalpunt gaat om de Transactie af te ronden, moet u de Voucher geprint meenemen of uw telefoon meenemen waarmee u toegang heeft tot de Voucher die u heeft ontvangen via de Cashly App. Bij het Betaalpunt zal de medewerker u vragen de Voucher te tonen. Een overzicht van alle Betaalpunten is te vinden op de Cashly Website.
 5. U dient bij het Betaalpunt het Voucherbedrag te voldoen met contant geld of een pinbetaling.
 6. Nadat u het Voucherbedrag heeft voldaan reikt het Betaalpunt u een betaalbewijs uit. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van dit betaalbewijs.
 7. Wanneer u bij een Betaalpunt het Voucherbedrag voldoet en daarmee een Transactie afrondt, betaalt u bevrijdend aan de Betaalpartner. Het Betaalpunt handelt namens en in opdracht van Intersolve EGI. Intersolve EGI neemt de betaling voor en namens de Betaalpartner in ontvangst.
 8. Intersolve EGI zal de Betaalpartner (PSP) direct informeren over uw betaling.
 9. Wanneer de Betaalpartner u heeft bericht dat u een terugbetaling kunt ontvangen, ontvangt u per email instructies op welke wijze u een rekeningnummer kunt doorgeven en valideren om de terugbetaling per bank te ontvangen.

Artikel 5: Cashly Betalen van Billers via Cashly Rekening Betaal Platform

 1. U kunt ook facturen via Cashly betalen van bedrijven indien zij u een factuur sturen voor de afgenomen producten en/of diensten terwijl de optie van Cashly niet op de factuur staat vermeld. De betreffende bedrijven worden in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als Billers. Hiervoor moet u gebruik maken van het Cashly Rekening Betaal Platform.
 2. Voordat u een factuur via Cashly kunt betalen moet u een account aanmaken door u te registreren via de Cashly Website of t.z.t. de Cashly Apps. Voor deze registratie moet u uw voornaam, achternaam, geboortedag en e-mailadres invullen.
 3. U mag maximaal één account aanmaken. Cashly is gerechtigd accounts op te heffen indien u meer dan één account heeft aangemaakt.
 4. Voor een succesvolle registratie dient u ook de algemene voorwaarden van Intersolve EGI te accepteren.
 5. Nadat uw registratie succesvol is voltooid, zal een E-Wallet worden gekoppeld aan uw account. Deze E-Wallet wordt door Intersolve EGI uitgegeven. U geeft uitdrukkelijke toestemming aan Cashly om de hiervoor onder 2 bedoelde gegevens aan Intersolve EGI door te geven. Zie ook onze privacy.
 6. Nadat uw registratie succesvol is voltooid, is het mogelijk in te loggen bij het Cashly Rekening Betaal Platform. Hier kunt u een Biller selecteren. Na het kiezen van de Biller kunt u de Betaalgegevens van de Transactie invoeren.  
 7. Zodra u de ingevoerde Betaalgegevens van de Transactie bevestigt, zal het Cashly Rekening Betaal Platform een Voucher genereren die wordt verzonden naar het e-mailadres dat gekoppeld is aan uw Cashly account,. Het is t.z.t. ook mogelijk een elektronische Voucher te ontvangen via de Cashly Apps.
 8. Door het bevestigen van de Betaalgegevens van de Transactie via het Cashly Rekening Betaal Platform geeft u Intersolve EGI opdracht de betreffende Biller overeenkomstig de ingevoerde Betaalgegevens te betalen. Deze opdracht is onherroepelijk vanaf het moment dat u het Voucherbedrag in overeenstemming met de volgende bepalingen bij een Betaalpunt heeft voldaan.
 9. Als u naar een Betaalpunt gaat om de Transactie af te ronden, moet u de Voucher geprint meenemen of uw telefoon meenemen waarmee u toegang heeft tot de Voucher die is ontvangen via de Cashly App. Bij het Betaalpunt zal de medewerker u vragen de Voucher te tonen. Een overzicht van alle Betaalpunten is te vinden op de Cashly Website.
 10. U dient bij het Betaalpunt het Voucherbedrag te voldoen met contant geld of een pinbetaling.
 11. Nadat u het Voucherbedrag heeft voldaan, reikt het Betaalpunt u een betaalbewijs (de kassabon) uit. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van dit betaalbewijs.
 12. Zodra het Voucherbedrag is betaald, creëert Intersolve EGI elektronisch geld ter waarde van het Factuurbedrag. Daarna brengt Intersolve EGI het elektronisch geld ter waarde van het Factuurbedrag over in uw E-Wallet. Er ontstaat daarmee een Tegoed.
 13. In lijn met uw instructie in het Cashly Rekening Betaal Platform betaalt Intersolve EGI aan de Biller het Factuurbedrag met daarbij vermelding van de Betaalgegevens. Tegelijkertijd wordt het Tegoed ter waarde van het Factuurbedrag van uw E-Wallet gehaald en overgebracht naar de Escrow E-Wallet. Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden geeft u daarvoor uitdrukkelijk toestemming aan Intersolve EGI. Ook geeft u toestemming de Servicekosten als bedoeld in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden aan Cashly te voldoen.
 14. Zodra de verwerking van de Transactie succesvol is, wat het geval is indien het geld niet binnen 2 werkdagen door de Biller is geretourneerd, wordt het Factuurbedrag in de Escrow E-wallet definitief overgebracht naar de E-Wallet van Cashly.
 15. Uw betaling van het Voucherbedrag bij een Betaalpunt wordt direct bijgeschreven op de E-Wallet. De betaling aan de Biller wordt in principe binnen maximaal 2 werkdagen verwerkt.

Artikel 6: Servicekosten

 1. U bent Cashly servicekosten verschuldigd voor elke Voucher die u via het Cashly Rekening Betaal Platform aanmaakt. Het bedrag van de servicekosten wordt berekend en weergegeven op de Voucher nadat u de gegevens hebt opgegeven van de Transactie die u wilt verwerken.
 2. Servicekosten kunnen per Biller en Betaalpartner verschillen omdat partijen in sommige gevallen (een deel van) de kosten voor hun rekening nemen.
 3. Servicekosten worden bij een eventuele terugbetaling van een Transactie niet terugbetaald.

Artikel 7: Betaalcondities

Verwerkingstijden van betalingen bij Betaalpartners en Billers kunnen variëren. Om te verzekeren dat uw Transactie op tijd door de Betaalpartner of Biller wordt verwerkt, bevelen wij aan minimaal 5 werkdagen voor de uiterste betaaldatum van uw factuur de betaling via Cashly Betalen te realiseren bij het Betaalpunt. Zo heeft de Betaalpartner of Biller over het algemeen voldoende tijd om uw betaling te ontvangen en te verwerken. Cashly en Intersolve EGI hebben geen controle op de verwerkingstijd bij de Betaalpartners en Billers. Cashly en Intersolve EGI zijn niet aansprakelijk indien een Betaalpartner of Biller een betaling niet tijdig verwerkt of een door Cashly verwerkte Transactie weigert. Cashly en Intersolve EGI zijn niet aansprakelijk voor vertragingen of weigeringen van een Betaalpartner of Biller, noch is Cashly of Intersolve EGI aansprakelijk als u de betalingstermijnen van de Betaalpartners of Billers niet naleeft.

Artikel 8: Betaalherinneringen

Voor elke gerealiseerde Transactie via het Cashly Rekening Betaal Platform kunt u een betalingsherinnering instellen (wekelijks of maandelijks vanaf een geselecteerde datum). Cashly stuurt u dan een e-mailbericht om u te herinneren aan uw geplande betaling en zal u voorzien van een link om een nieuwe Voucher te genereren. U kunt op elk gewenst moment een betalingsherinnering wijzigen of annuleren door instructies op het Cashly Rekening Betaal Platform te volgen.

Artikel 9: Niet succesvolle Transacties en terugbetalingen

 1. Wanneer u de Voucher niet tijdig op een Betaalpunt betaalt, verloopt de Transactie automatisch op de vervaldatum en de tijd die vermeld is op de Voucher. U kunt de Voucher na de vervaldatum niet meer gebruiken. U kunt wel een nieuwe Voucher genereren.
 2. U bent alleen (en automatisch) gerechtigd tot terugbetaling van (een deel van) het Factuurbedrag als de Cashly betaling van het Factuurbedrag (deels) aan de betreffende Betaalpartner of Biller retour is gekomen (bijvoorbeeld wanneer het geld teruggestuurd wordt aan Cashly).
 3. Bij elke terugbetaling vanuit Cashly Betalen via een webshop of het Cashly Rekening Betaal Platform zal u gevraagd worden om uw IBAN te verstrekken met een recent rekeningafschrift om de tenaamstelling van de verstrekte IBAN te verifiëren. Vervolgens zal Cashly een verificatie- en identificatieproces uitvoeren. Zodra het verificatieproces van de IBAN en het identificatieproces positief is afgerond, voert Cashly de terugbetaling uit van het Factuurbedrag naar de door u opgegeven IBAN.
 4. In geval van Cashly Betalen via het Cashly Rekening Betaal Platform wordt bij een mislukte Transactie het Factuurbedrag dat op de Escrow E-Wallet is opgeslagen automatisch overgebracht naar uw eigen E-Wallet en ontstaat er een nieuw Tegoed. Een nieuw Tegoed ontstaat ook wanneer de Betaalpartner of Biller een bedrag terugbetaalt. Cashly informeert u per e-mail zo spoedig daarover en stuurt u per e-mail de instructies op welke wijze de terugbetaling van het Tegoed aan u kan worden gerealiseerd. Ook hier zal Cashly een verificatie- en identificatieproces uitvoeren. Zodra het verificatieproces van de IBAN en het identificatieproces positief is afgerond, voert Cashly de terugbetaling uit.
 5. Betaalpunten kunnen geen terugbetalingen uitvoeren.
 6. Wanneer u een terugbetaling niet direct opeist, zal een stichting verbonden aan Intersolve EGI het Tegoed voor u houden voor een periode van maximaal 6 jaar vanaf het moment dat de Overeenkomst is beëindigd op grond van artikel 18.2 van deze Algemene Voorwaarden. Daarna zal het tegoed vrijvallen aan Cashly.
 7. Intersolve EGI brengt u administratiekosten in rekening voor uw E-Wallet van € 0,50 per maand na 12 nadat de Overeenkomst is beëindigd op grond van artikel 18.2 van deze Algemene Voorwaarden. Wanneer het saldo op uw E-Wallet nul is, zal Intersolve EGI geen kosten meer in rekening brengen.
 8. Wanneer een Biller de betaling vanuit het Cashly Rekening Betaal Platform niet accepteert, blijft uw betalingsverplichting tegen de Biller bestaan. De Biller kan u dan eventueel overeenkomstig zijn eigen voorwaarden boetes, herinneringskosten, incassokosten en/of rentesopleggen. Cashly en Intersolve EGI zijn niet aansprakelijk houden voor dergelijke boetes, rentes en kosten.

Artikel 10: Identificatie en limieten van het Cashly Rekening Betaal Platform

 1. Om te voldoen aan de toepasselijke wetten en voorschriften, behouden wij ons het recht voor om naar eigen inzicht het aantal Transacties te beperken dat u tijdens een bepaalde periode kunt voltooien.
 2. Zodra u via uw account voor meer dan € 250,- per maand aan Transacties heeft verwerkt ontvangt u per e-mail een aanvraag om een identificatieproces te voltooien. Via het Cashly Rekening Betaal Platform wordt u doorverwezen naar een speciale internetpagina van Intersolve EGI, waar u gevraagd wordt een formulier in te vullen en een foto of scan van de voor- en achterkant van uw ID-kaart of paspoort te uploaden. Na een aanvraag om het identificatieproces te voltooien, kunt u alleen nog Transacties starten zodra het identificatieproces is voltooid (beoordeeld en is goedgekeurd) door Intersolve EGI. Cashly informeert u binnen 3 werkdagen na de voltooiing van het identificatieproces over de uitkomst.
 3. In aanvulling op het tweede lid, kan Cashly naar eigen inzicht op elk gewenst moment weigeren om een Transactie die via het Cashly Rekening Betalen Platform is gestart, te verwerken. Wanneer Cashly weigert een Transactie te verwerken, informeert Cashly u per e-mail zo spoedig mogelijk.
 4. Wanneer u een van de algemene voorwaarden schendt, heeft Cashly geen verplichting om u op de hoogte te stellen van een Transactie die wordt geweigerd.

Artikel 11: Gebruik van de Cashly Apps, de Cashly Website, het Cashly Rekening Betaal Platform en uw account

 1. U erkent dat Cashly niet kan garanderen dat de Cashly Apps, de Cashly Website, het Cashly Rekening Betaal Platform en uw account te allen tijde beschikbaar zijn. Onder meer afhankelijkheid van derden, het maken van back-ups, onderhoud en updates van de systemen en storingen kunnen toegang tot de Cashly Apps, de Cashly Website, het Cashly Rekening Betaal Platform en uw account (tijdelijk) onmogelijk maken.
 2. In geval van (vermoed) misbruik van het account door u, blokkeert Cashly het betreffende account direct. Alle schade en kosten als gevolg van onrechtmatig gebruik van het account komen voor uw rekening.
 3. U dient zorgvuldig met uw wachtwoord om te gaan en deze geheim te houden. In geval van verlies van het wachtwoord, kunt u via de Cashly Website of het Cashly Rekening Betaal Platform een nieuw wachtwoord instellen.
 4. U dient Cashly direct in kennis te stellen van onrechtmatig gebruik van uw account en van verlies of diefstal van het mobiele apparaat waarmee u gebruik maakt van de Cashly Apps.
 5. Indien u jonger dan 18 jaar bent moet u toestemming hebben van een wettelijk vertegenwoordiger voor het gebruik van de Cashly Apps en het Cashly Rekening Betaal Platform.

Artikel 12: Aansprakelijkheid Cashly

 1. Voor zover wettelijk toelaatbaar wijst Cashly alle overige aansprakelijkheid van welke aard dan ook af.
 2. Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, geldt dat indien Cashly aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die u lijdt door een aan Cashly toe te rekenen materiële tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, Cashly uitsluitend aansprakelijk is voor de schade zoals bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. Vergoeding van onder meer enige gevolgschade of gederfde winst is expliciet uitgesloten. U moet eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan van de schade melden.
 3. De bepalingen van dit Artikel 12 laten uw rechten op beëindiging van de Overeenkomst onverlet.

Artikel 13: Vrijwaring

U zal Cashly vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade die Cashly lijdt en voor alle kosten en uitgaven die voor Cashly ontstaan als gevolg van of voortvloeiende uit uw schending van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en toepasselijke wet- en/of regelgeving.

Artikel 14: Klachten

 1. U kunt per e-mail een klacht bij Cashly kan indienen (info@cashly.nl).
 2. Klachten met betrekking tot producten en diensten van Billers of Betaalpartners dient u rechtstreeks bij de betreffende Biller of Betaalpartner in te dienen. Indien u dergelijke klachten desondanks bij Cashly indient, verwijst Cashly dergelijke klachten niet door naar de betreffende Biller of Betaalpartner. Cashly is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit de afhandeling van uw klachten die betrekking hebben op producten en diensten van Billers of Betaalpartners.

 Artikel 15: Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Cashly, de Cashly Apps en het Cashly Rekening Betaal Platform berusten bij Cashly of haar licentiegevers.
 2. U mag de Cashly Website, Cashly Apps en het Cashly Rekening Betaal Platform alleen gebruiken voor persoonlijk gebruik. Het overnemen, reproduceren of anderszins overnemen hiervan is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cashly of haar licentiegevers.

Artikel 16: Geheimhouding

 1. Cashly, haar personeel en voor Cashly werkzame personen, zullen alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst verkrijgen, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot uw persoonsgegevens en bankgegevens, op welke wijze dan ook, zowel tijdens als na beëindiging van de Overeenkomst vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts gebruiken en ter beschikking stellen aan ingeschakelde derden indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst of het leveren van diensten aan u.
 2. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien (i) openbaarmaking krachtens de wet of een bindende (gerechtelijke) uitspraak verplicht is, en/of (ii) de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, zich reeds in het publieke domein bevindt.

Artikel 17: Persoonsgegevens

Cashly draagt zorg voor adequate beveiliging van de persoonsgegevens die zijn verkregen uit hoofde van de Overeenkomst tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Cashly verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van Cashly en in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde wettelijke vereisten.

Artikel 18: Beëindiging

 1. U kunt de Overeenkomst te allen tijde kosteloos beëindigen door Cashly per e-mail (info@cashly.nl) te verzoeken uw gebruikersaccount op te heffen. De beëindiging is effectief zodra uw gebruikersaccount is opgeheven. Cashly bewaart de gegevens van uw gebruikersaccount.
 2. Wanneer u uw account voor een periode van zes maanden niet heeft gebruikt, vervalt de Overeenkomst aan het einde van die periode. U krijgt daarvan een bericht per e-mail.
 3. Cashly kan de Overeenkomst zonder enige reden beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden door u een bericht per e-mail te sturen.
 4. Cashly kan in de volgende gevallen de Overeenkomst per direct beëindigen of haar verplichtingen onder de Overeenkomst opschorten door u een bericht per e-mail te sturen waarin de reden voor directe beëindiging of opschorting is vermeld:


  1. indien u uw verplichtingen onder de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en/of de algemene voorwaarden van Intersolve EGI niet nakomt en, voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is, u de verplichting niet nakomt binnen 5 werkdagen nadat Cashly u hierop heeft gewezen;
  2. indien u frauduleus handelt of Cashly daarvan een redelijk vermoeden heeft;
  3. indien uw E-Wallet om gegronde reden is geannuleerd door Intersolve EGI;
  4. indien u door Cashly opgevraagde documenten niet (volledig) danwel niet tijdig verstrekt;
  5. indien een redelijk vermoeden bestaat dat u schade toebrengt aan de reputatie van Cashly en/of Intersolve EGI;
  6. sprake is van een andere dringende reden waardoor van Cashly redelijkerwijs niet verlangd kan worden de Overeenkomst in stand te laten.
 5. Wanneer de Overeenkomst eindigt, kunt u geen gebruik meer maken van het Cashly Rekening Platform en uw account. Uw overeenkomst met Intersolve EGI wordt ook tegelijkertijd beëindigd. U kunt dan ook geen gebruik meer maken van uw E-Wallet. Op dat moment gegeven instructies voor Transacties worden overigens voor zoveel mogelijk uitgevoerd.

Artikel 19: Contractsoverneming

Cashly en/of Intersolve EGI is (zijn) bevoegd haar (hun) rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met u aan een derde partij over te dragen. U geeft op voorhand daarvoor uw toestemming. Wanneer een dergelijke overdracht aan de orde is, zult u daarvan per e-mail op de hoogte worden gesteld.

Artikel 20: Overige bepalingen

 1. Communicatie tussen u en Cashly vindt in beginsel plaats in de Nederlandse taal. Indien uw telefoon in het Engels is ingesteld, kan de communicatie via de Cashly Apps in het Engels plaatsvinden.
 2. Tenzij anders vermeld in de Algemene Voorwaarden, communiceert Cashly met u per e-mail. Cashly gebruikt daarvoor het e-mailadres dat u aan Cashly heeft verstrekt.
 3. U moet er voor zorg dragen dat de gegevens in uw gebruikersaccount, waaronder uw e-mailadres, te allen tijde juist zijn.
 4. Deze Algemene Voorwaarden bevatten zogenoemde derdenbedingen ten behoeve van Intersolve EGI. Deze geven Intersolve EGI de bevoegdheid zich daarop tegenover u te beroepen.
 5. De artikelen 1, 12, 13, 15, 16, 18, 20 en 21 van deze Algemene Voorwaarden blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

Artikel 21: Geschillen

 1. Op alle geschillen tussen u en Cashly is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 2. De bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, is uitsluitend bevoegd om van alle geschillen tussen u en Cashly, voortvloeiend uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, kennis te nemen.

Intersolve

Gebruiksvoorwaarden Houders – E–Wallets

Intersolve EGI B.V., gevestigd aan het Fonteinkruid 4, 3931 WX Woudenberg en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 32159718 (“Intersolve EGI”) is een Elektronisch Geld Instelling (in de zin van art. 1:1 Wet op het financieel toezicht (Wft)) die e-wallets uitgeeft en de onderliggende betalingen gedaan met de e-wallets verwerkt. Intersolve EGI is als vergunninghoudende elektronischgeldinstelling geregistreerd in het register elektronischgeldinstellingen van De Nederlandsche Bank (http://www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/de-consument-en-toezicht/registers/WFTEG/index.jsp). Intersolve EGI staat onder toezicht van zowel De Nederlandsche Bank als de Autoriteit Financiële Markten. De girale gelden die het Tegoed op een e-wallet vertegenwoordigt, worden gehouden door een apart opgerichte Stichting derdengelden. De Stichting heeft als doel de van of voor de Houders ontvangen geld die het Tegoed op de e-wallet vertegenwoordigt te scheiden van het vermogen van Intersolve EGI teneinde betaling van het uitgegeven Tegoed aan een verkoper (tevens Houder) te kunnen waarborgen en steeds te kunnen voldoen aan de omwisselplicht jegens Houders zoals bedoeld in art. 4:31 Wft. Het Tegoed op de e-wallet uitgegeven door Intersolve EGI waarop een elektronischgeldwaarde is opgeslagen (hierna de “E-wallet”) is elektronisch geld dat door Intersolve EGI – onder het merk van de betrokken Programma Manager - aan U als de “Houder” van de E-wallet wordt uitgegeven of namens U wordt gecollecteerd voor uitbetaling.

Artikel 1: Definities


In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

Betaaltransactie : De upload van de E-wallet en/of de transfer van Elektronisch Geld naar de door de Houder aangeduide derde houder, welke kan zijn bedoeld voor de aankoop van een goed of dienst of de betaling van een reeds afgenomen dienst ;

Betaalpunt : Een bij de Programma Manager aangesloten retailer waar contant kan worden betaald.

Biller : Een rekening verzender die genoemd wordt op de website van de Programma Manager, waar Houders rekeningen aan kunnen betalen.

Elektronisch Geld : De geldelijke beschikbare waarde die het Tegoed op de E-wallet vormt en die de tegenwaarde vormt van de schuld van Intersolve EGI ten aanzien van de Houder;

Houder : Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die houder is van Elektronisch Geld in een E-wallet geopend in zijn naam of op naam van het bedrijf teneinde Betaaltransacties uit te kunnen voeren of Betaaltransacties te ontvangen;

Intersolve Escrow E-Wallet : De E-wallet van Intersolve, waar tegoeden van de Houder tijdelijk naar toe worden geboekt, totdat de transactie naar de Biller succesvol is gerealiseerd.

Programma Manager : De op de website van Intersolve vermelde persoon die het platform beheert waarop Houders Betaaltransacties kunnen uitvoeren;

Tegoed : Het bedrag (in euro’s) aan elektronisch geld dat beschikbaar is op de E-wallet van de Houder;

Terugbetaling : De transfer door Intersolve EGI volgend op een verzoek daartoe door de Houder waarbij het Tegoed wordt uitbetaald in giraal geld aan de Houder, rekening houdende met eventueel verschuldigde kosten.

Artikel 2: Toepasselijkheid


 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Intersolve EGI en de Houder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De overeenkomst met Houder komt langs elektronische weg tot stand. Houder heeft bij aankoop uitdrukkelijk er mee ingestemd dat de algemene voorwaarden hem langs elektronische weg ter hand worden gesteld. De algemene voorwaarden liggen bij Intersolve EGI ter inzage, zijn te raadplegen op de website www.intersolve.nl en zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Op eerste verzoek zullen zij onverwijld kosteloos worden toegezonden aan de Houder.
 2. De Houder is te allen tijde gerechtigd binnen drie dagen na het openen van de E-wallet schriftelijk aan Intersolve te melden dat hij zich niet kan verenigen met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Intersolve zal dan enig Tegoed terugbetalen indien het Tegoed niet al besteed is.
 3. De Houder kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen. Intersolve EGI kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen in het geval: (i) dat de relatie tussen de Programma Manager en de Houder is beëindigd, (ii) van clausule 7, (iii) dat de Houder zijn verplichtingen onder deze algemene voorwaarden blijvend niet nakomt, of (iv) dat de door de Houder verstrekte gegevens bij aanmelding onjuist of onvolledig blijken te zijn. Zodra de overeenkomst is beëindigd, heeft de Houder geen toegang meer tot zijn E-wallet. De terugbetaalverplichting van Intersolve EGI conform artikel 8 blijft bestaan.
 4. Op het gebruik van het platform van de Programma Manager kunnen andere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. Intersolve is geen partij in de rechtsverhouding tussen: (i) de Houder en derde houders, en (ii) de Houder en de Programma Manager en is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheid van een der partijen in hun onderlinge relatie.

Artikel 3: Het gebruik van een E-wallet en Tegoed


 1. Elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar (of met toestemming van een voogd) en handelingsbekwaam alsook rechtspersoon, woonachtig of gevestigd in Nederland, kan een E-wallet openen. Natuurlijke personen worden geacht uitsluitend voor niet-professionele doeleinden te handelen. In het geval van een rechtspersoon, zal het bedrijf een werknemer aanwijzen als beheerder van de E-wallet.
 2. De Houder verklaart bij registratie aan Intersolve EGI dat hij of zij op het ogenblik van registratie en op elk ogenblik daarna: (i) minstens 18 jaar oud en handelingsbekwaam is (of handelt met toestemming van een voogd) of een rechtsgeldig rechtspersoon is, (ii) in eigen naam en voor eigen rekening handelt (of dat de aangewezen persoon bevoegd is namens het bedrijf alle handelingen uit te voeren), en (iii) alle informatie en documentatie zoals verschaft of te verschaffen aan Intersolve EGI correct, volledig en up to date is.
 3. De Houder dient door middel van een kaartbetaling of contante storting bij een aangesloten Betaalpunt van de Programma Manager geld op zijn E-Wallet te zetten wat door Intersolve EGI zal worden omgezet in Elektronisch Geld en als Tegoed beschikbaar zal worden gesteld op de E-wallet van de Houder. Intersolve EGI behoudt zich het recht voor bepaalde betalingen te weigeren zonder motivering en zonder dat dit recht geeft op enige vorm van schadevergoeding. De transactie wordt uitgevoerd door de uitgever van de kaart of de bank. Elk geschil betreffende de transactie moet gemeld worden aan de betreffende partij.
 4. Registratie van Elektronisch Geld op naam van de Houder is onderworpen aan de daadwerkelijke ontvangst van de betaling, verminderd met de overeengekomen kosten. De Houder kan het Tegoed dat op zijn E-wallet beschikbaar is kosteloos controleren via de Programma Manager. De administratie van Intersolve EGI volstaat als volledig bewijs over het Tegoed, behoudens door de Houder te leveren tegenbewijs.

Artikel 4: Betaaltransacties met de E-wallet


 1. De Houder dient te verifiëren of hij voldoende Tegoed beschikbaar heeft om een Betaaltransactie uit te voeren voordat hij een order doorgeeft. Het aanvullen van Tegoed vindt plaats conform artikel 3.3.
 2. Met de E-wallet kan de Houder betalingen doen aan Billers die vermeld staan op de Site van de Programma Manager. De Houder verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan Intersolve EGI en verleent voor zover nodig opdracht om het bedrag dat gemoeid is met de betaling, althans dat gedeelte van de betaling dat met de E-wallet is betaald, aan de Biller te betalen. 
 3. De Houder kan met E-wallet betalingen verrichten van bedragen tot de hoogte van het Tegoed. Als het Tegoed op de dag van de order lager is dan het bedrag van de Betaaltransactie, wordt de order automatisch geweigerd door Intersolve EGI en wordt de informatie aangaande deze weigering bekend gemaakt aan de Houder.

Artikel 5: Ontvangst van Betaaltransacties met de E-wallet


 1. Bij een door de Houder geïnitieerde order conform artikel 4.3, zal het Elektronisch Geld worden gedebiteerd van de E-wallet van de Houder en gecrediteerd worden op de Intersolve Escrow E-Wallet (totdat de betaling aan de Biller succesvol is), daarna wordt het Elektronisch Geld van de Intersolve Escrow E-Wallet gecrediteerd naar de E-wallet van de Programma Manager, die de Biller reeds heeft betaald.
 2. Indien een Houder het Tegoed gebruikt ten behoeve van een Lening, zullen terugbetalingen daarvan door de derde houder (die de Lening heeft ontvangen) tevens plaatsvinden aan de E-wallet van de Houder. Bij een door de Houder geïnitieerde order conform artikel 4.3, zal het Elektronisch Geld worden gedebiteerd van de E-wallet van de Houder en gecrediteerd op de E-wallet van de derde houder overeenkomstig de instructies van de Houder.

Artikel 6: Misbruik van de E-wallet


 1. De Houder is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de E-wallet en dient de instructies op de website van Intersolve EGI en onder deze voorwaarden nauwgezet op te volgen. Het risico van het verloren gaan van het Tegoed als gevolg van het niet naleven van de gebruiksinstructies ligt bij de Houder tot een maximum van 150 EUR. Intersolve EGI zal echter in geen geval aansprakelijk zijn in geval van fout door de Houder zoals grove nalatigheid, fraude, kwade trouw of niet/nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de E-wallet zoals hierin overeengekomen. De Houder kan zich er na een succesvol uitgevoerde betaling niet meer op beroepen dat Intersolve EGI de Betaaltransactie niet correct zou hebben uitgevoerd.
 2. De Houder stelt Intersolve EGI onverwijld in kennis van onrechtmatig gebruik of elk vermoeden daarvan van de E-wallet, waarna Intersolve EGI de E-wallet zal blokkeren.

Artikel 7: Blokkering


 1. Intersolve EGI beschikt over de mogelijkheid om een E-wallet zonder nadere aankondiging (tijdelijk) te blokkeren, zonder recht op compensatie voor de Houder, en gaat hiertoe over indien er naar het oordeel van Intersolve EGI, sprake is of lijkt te zijn van niet-toegestaan gebruik, fraude, misbruik of andere onregelmatigheden of in een geval zoals omschreven in artikel 6.2. 
 2. Intersolve EGI zal na blokkering conform artikel 7.1 een onderzoek instellen. Na onderzoek kan Intersolve EGI gebruik maken van een van de volgende bevoegdheden: de E-wallet geblokkeerd houden, aan Houder het (resterende) Tegoed in geld uitkeren dan wel de E-wallet deblokkeren of vervangen, indien de redenen voor blokkering niet langer bestaan. Gedurende de periode dat de E-wallet is geblokkeerd kan de Houder geen betalingen doen of ontvangen en kan hij evenmin een verzoek indienen tot terugbetaling c.q. uitbetaling.
 3. Intersolve EGI is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of is ontstaan als gevolg is van het blokkeren van een E-wallet.

Artikel 8: Terugbetaling


 1. Indien een Houder een verzoek tot Terugbetaling doet, behoudt Intersolve EGI zich het recht voor om additionele documentatie (zoals kopie van een geldig identiteitsdocument) op te vragen alvorens tot het verzoek over te gaan. Intersolve EGI is gerechtigd de Terugbetaling op te schorten totdat de gevraagde documentatie is aangeleverd door de Houder.
 2. Intersolve EGI zal, op verzoek van een Houder binnen 14 dagen, het (resterende) Tegoed op elk ogenblik terug of uitbetalen door storting van het (resterende) Tegoed in euro’s op een persoonlijke betaalrekening bij een Nederlandse bank van de Houder. Intersolve EGI mag weigeren aan een zodanig verzoek te voldoen indien Intersolve EGI redelijkerwijze vermoedt dat er sprake is van fraude, opzet of grove nalatigheid van de Houder.
 3. Indien een Houder verzoekt om Terugbetaling van Tegoed, dan zal de creditering plaatsvinden per bank, nadat de Houder zich heeft geïdentificeerd en een bankrekening heeft geverifieerd.
 4. Onverminderd artikel 6.1, zodra het Tegoed van een Houder een waarde van € 250,- per maand overstijgt en in geval een Houder op jaarbasis verzoekt om Terugbetaling van meer dan € 50,- zal Intersolve EGI de Houder conform de wettelijke vereisten terzake van het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme nader identificeren. De Houder dient alle door Intersolve EGI in dat kader gevraagde informatie en documentatie op eerste verzoek te verstrekken.
 5. De procedures voor worden gespecificeerd door de Programma Manager onder de gebruiksvoorwaarden voor haar platform.
 6. Indien een Project niet voldoet aan de gespecificeerde voorwaarden, zal het gealloceerde Elektronisch Geld worden teruggeplaatst op de E-wallet van de houders die het Elektronisch Geld hadden gealloceerd.
 7. Intersolve EGI brengt bij het uitvoeren van een Terugbetaling een vergoeding ter grootte van een bedrag van € 10,00 per E-wallet in rekening aan de Houder. Intersolve EGI toont deze vergoedingen in een eindafrekening en houdt deze rechtstreeks in op het bedrag van de terug te betalen waarde in euro’s van het Tegoed.

Artikel 9: Overige verplichtingen Intersolve


 1. Intersolve EGI voert haar dienstverlening met de grootst mogelijke zorg uit. Desondanks is het niet mogelijk om ongehinderd gebruik van E-wallet te garanderen, omdat vele externe factoren een rol kunnen spelen, waaronder de medewerking van Acceptanten, en de werking van computer- of telecommunicatiesystemen van Intersolve EGI en/of van derden.
 2. Intersolve EGI kan niet aansprakelijk worden gehouden als een Houder een E-wallet niet, niet tijdig of tijdelijk niet volledig kan gebruiken.
 3. Als de Houder een (technisch) mankement aan de E-wallet constateert dat het gebruik van de E-wallet beperkt of onmogelijk maakt, dat aantoonbaar bij de aankoop reeds bestond, kan de Houder Intersolve EGI verzoeken het Tegoed kosteloos op een vervangende E-wallet te plaatsen. De Houder kan hiervoor contact opnemen met de support afdeling via het email adres zoals te vinden op de website van Intersolve EGI.
 4. De Stichting van Intersolve EGI zal er voor zorg dragen dat het aan de Houder toebehorende Tegoed op zorgvuldige wijze wordt beheerd. Intersolve EGI zal aan de Houder geen rente vergoeden over het Tegoed.

Artikel 10: Persoonsgegevens en Privacy


 1. De door de Houder verschafte persoonsgegevens (ten aanzien van de Houder zelf of de door de Houder aangewezen werknemer) worden door Intersolve EGI verzameld en verwerkt met het oog op het openen en beheren van de E-wallet en de eraan verbonden Betaaltransacties en Uitbetalingen.
 2. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens zal Intersolve EGI voldoen aan de verplichtingen van de Wet Bescherming persoonsgegevens, wat betekent dat Intersolve EGI: (i) alleen die persoonsgegevens zal gebruiken die nodig zijn voor het nakomen van haar wettelijke verplichtingen en haar verplichtingen onder deze algemene voorwaarden; (ii) alleen die persoonsgegevens met derden zal delen voor zover dat noodzakelijk is voor de nakoming van verplichtingen van Intersolve EGI jegens de Houder; en (iii) persoonsgegevens slechts zal bewaren zolang als het nodig is voor de nakoming verplichtingen onder deze algemene voorwaarden en in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. De Houder aanvaardt dat zijn persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden zoals neergelegd in de Intersolve EGI privacy policy (insert URL).
 4. De Houder heeft op elk ogenblik het recht op inzage en kopie van de over hem verwerkte data, alsook het recht om correctie of verwijdering van deze data te vragen via (insert email address).

Artikel 11: Inactieve E-wallets


 1. Accounts die langer dan 12 maanden inactief zijn, ontvangen een inactiviteitsreminder per mail gevolgd door een tweede reminder een maand later. Bij gebrek aan reactie op deze reminders of bij overlijden van een Houder, kan Intersolve EGI de E-wallet afsluiten of actief houden met het enkele doel van Terugbetaling.
 2. Het recht op Terugbetaling kan om wettelijke redenen na verloop van tijd vervallen. Bij overlijden kan Terugbetaling enkel gebeuren aan de rechtsopvolger van de Houder.

Artikel 12: Fees


 1. Voor het gebruik van een E-wallet is de Houder ingevolge de algemene voorwaarden van de Programma Manager, fees verschuldigd aan Intersolve EGI en mogelijk de Programma Manager.
 2. De Programma Manager brengt de door de Houders verschuldigde fees in rekening en verrekent deze met Intersolve.
 3. Voor vragen of klachten over verrekende verschuldigde fees kan de Houder zich richten tot de Programma Manager.

Artikel 13: Tekortkoming en Aansprakelijkheid


 1. Intersolve EGI kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het handelen en/of nalaten van een derde houder met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten of uitvoering van Projecten. Geschillen met betrekking tot de levering van de goederen en/of diensten dient de Houder met de derde houder te beslechten.
 2. Intersolve EGI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een tekortkoming of schade, waaronder gevolgschade, die voortvloeit uit, of verband houdt met een aan Intersolve EGI toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, behoudens voor zover die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Intersolve.
 3. Indien en voor zover vast zou komen te staan dat Intersolve EGI gehouden zou zijn om schade te vergoeden aan de Houder dan is de door Intersolve te vergoeden schade beperkt tot het restant van het Tegoed in geld zoals die was op de dag van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 4. Intersolve EGI beperkt haar aansprakelijkheid niet en sluit deze evenmin uit voor schade ontstaan door opzet, bewuste roekeloosheid, of voor fraude, overlijden of persoonlijk letsel.

Artikel 14: Overige Bepalingen


 1. Intersolve EGI mag (een deel van) haar verplichtingen aan een derde overdragen, indien en voor zover Intersolve EGI dat nodig acht, onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt. De Houder geeft hierbij hiervoor vooraf zijn toestemming.
 2. De betaalmogelijkheden van de E-wallet kunnen, gewijzigd, uitgebreid, ingeperkt en beëindigd worden. Dergelijke wijzigingen worden nooit eerder dan twee maanden na hun aankondiging van kracht en laten de terugbetaalverplichting van Intersolve EGI na een verzoek van de Houder (conform artikel 8) intact.
 3. Intersolve EGI heeft een interne klachtenprocedure voor klachten over het gebruik van de E-wallet. Een Houder kan eventuele klachten schriftelijk indienen via het op www.intersolve.nl/klachten vermelde adres. Klachten dienen binnen twee maanden na het ontstaan van de klacht of bemerken van het gebrek worden ingediend. Binnen zeven werkdagen ontvangt de Houder bericht van ontvangst van het indienen van de klacht. Als de klacht onverhoopt niet binnen vier weken naar tevredenheid wordt opgelost dan kan de Houder terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl), maar alleen nadat Intersolve EGI zijn definitieve standpunt over de klacht aan de Houder bekend hebben gemaakt.
 4. Een Houder kan eventuele klachten ook voorleggen aan de bevoegde Nederlandse rechter. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht indien en voor zover de Wet niet in de weg staat aan deze forumkeuze.
 5. Intersolve EGI heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, welke wijziging niet eerder dan twee maanden na aankondiging van kracht zullen worden. De meest actuele versie en de aankondiging van eventuele wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden Houders worden gepubliceerd op www.intersolve.nl/gebruiksvoorwaarden. Houders kunnen via www.intersolve.nl of het daar vermelde telefoonnummer een versie van de Gebruiksvoorwaarden op papier of in de vorm van een digitaal bestand opvragen.
 6. Als een Houder gebruik blijft maken van de E-wallet nadat de Houder niet Intersolve EGI voor de datum van inwerkingtreding in kennis heeft gesteld niet de wijzigingen te aanvaarden van kracht zijn geworden, wordt de Houder verondersteld de Gebruiksvoorwaarden in hun aangepaste vorm te hebben aanvaard. De Houder behoudt zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk kosteloos te beëindigen voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe versie.
 7. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zullen de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.